Закон 2526-VI

ЗАКОН УКРАЇНИ № 2526–VI

Про внесення змін до законів України «Про оборону України», «Про Збройні Сили України» та «Про розвідувальні органи України»
21 вересня 2010 року


Просмотры страницы

Верховна Рада України постановляє:
І. Внести зміни до таких законів України:

1. Статтю 3 Закону України «Про оборону України» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 9, ст. 106; 2000 р., № 49, ст. 420) після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

«проведення розвідувальної та інформаційно-аналітичної діяльності в інтересах підготовки держави до оборони».

У зв'язку з цим абзаци третій – шістнадцятий вважати відповідно абзацами четвертим – сімнадцятим.

2. Статтю 1 Закону України «Про Збройні Сили України» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 9, ст. 108; 2005 р., № 10, ст. 188; 2009 р., № 19, ст. 258) після частини четвертої доповнити новою частиною п'ятою такого змісту:

«Органи військового управління розвідки та військові частини розвідки Збройних Сил України відповідно до закону можуть залучатися до заходів добування розвідувальної інформації з метою підготовки держави до оборони та для забезпечення готовності Збройних Сил України до оборони держави».


У зв'язку з цим частини п'яту – восьму вважати відповідно частинами шостою – дев'ятою.

3. Статтю 6 Закону України «Про розвідувальні органи України» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 19, ст. 94; 2006 р., № 14, ст. 116) після частини другої доповнити новою частиною третьою такого змісту:

«Розвідувальний орган Міністерства оборони України може залучати органи військового управління розвідки та військові частини розвідки Збройних Сил України в порядку, визначеному Президентом України, до заходів добування розвідувальної інформації з метою підготовки держави до оборони та забезпечення готовності Збройних Сил України до оборони держави. У цих випадках на військовослужбовців та працівників зазначених органів і військових частин не поширюються положення законів України «Про розвідувальні органи» та «Про оперативно-розшукову діяльність», якими регулюються питання визначення правового статусу, надання повноважень та гарантування соціального захисту».


У зв'язку з цим частини третю – четверту вважати відповідно частинами четвертою – п'ятою.

II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ
21 вересня 2010 року


Все права принадлежат Фонду ветеранов военной разведки
Powered by Fixe CMS 6.5

[ Страница сгенерирована за 0.003 сек. ]